Motel na Vrchu - otvorené

Kontaktné informácie

Motel na vrchu Pezinská Baba

tel./ fax : +421 33 640 3636

mobil : +421 903 205 403

email : recepcia@motelnavrchu.sk

web : www.motelnavrchu.sk

?